Om företaget AMABgruppen AB

Gjutasfalt

Gjutasfalt (PGJA) tillsammans med en 5 mm asfaltmatta tål stora påfrestningar. Därför har det blivit ett av våra vanligaste tätskikt på bjälklag. Gjutasfalten är grunden till att skydda många viktiga konstruktioner, som exempelvis broar, bjälklag, terrasser, P-däck etc.

Asfalt

Mest förekommande användningsområde för asfalt är som den del av överbyggnaden i gator, vägar,osv. Här används asfaltbeläggningen som bärlager, bindlager (även kallat förstärkningslager) och slitlager. Bärlagret, som är underst, är precis som bindlagret, byggt för stabilitet. Slitlagret har även en konstruktion som är principbyggt för slitage, oljespill, ytavvattning. Beroende på vad för förutsättningar samt hur trafikerat området är, så finns det olika sorter av bindlager, bärlager och slitlager. Asfaltmassan breds ut med en asfaltläggare. Packning av massabeläggningen utförs med vältar. Denna sortens beläggning kan användas till såväl bindlager, bärlager och slitlager.

På AMAB har vi samlat år av kunskap och erfarenhet från nyproduktion , renovering och underhåll av Tätskikt, asfalt och markarbeten under ett och samma tak. Idag arbetar vi med alltifrån förebyggande underhåll till fullt färdiga lösningar med isoleringsmattor och gjutasfalt Bärlager och slitlager med asfalt. En unik bredd som tar hand om både helheten och delarna i projekten. 

...
Vi utför

Asfaltbeläggningar

Tätskikt

Dräneringar

Gjutasfalt

Grundarbeten

Schaktningsarbeten

Stenarbeten