Markarbeten

AMABGRUPPEN AB hjälper såväl större företag enligt planritningar men hjälper även privatpersoner med diverse anläggningar för exempelvis villatomter och sommarstugor.

Vi utför helhetslösningar inom alla markarbeten och tätskiktsarbeten i Stockholm.

Behöverni hjälp med grävarbeten, dränering, avloppsarbeten eller husgrunder? Välkomna att kontakta oss för en offert eller för andra frågor.

...
Vi utför

Asfaltbeläggningar

Tätskikt

Dräneringar

Gjutasfalt

Grundarbeten

Schaktningsarbeten

Stenarbeten