AMAB är ett företag som är specialiserat på nyproduktion, renovering och underhåll av tätskikt, gjutasfalt, asfalt och markarbeten.

För oss är det en självklarhet att visa engagemang och vara lyhörda för alla typer av uppdrag. Särskild vikt lägger vi vid val av åtgärd och genomförande.

Entreprenader är kostsamma och det är viktigt att rätt åtgärd sätts in från början annars kommer problem obönhörligen att uppstå eller komma tillbaka.

Läs mer >> 

...
Vi utför

Asfaltbeläggningar

Tätskikt

Dräneringar

Gjutasfalt

Grundarbeten

Schaktningsarbeten

Stenarbeten