Tätskikt

Tätskiktet är till för att skydda underliggande betongkonstruktioner och hindrar läckage i underliggande utrymmen.

Vi utför tätskiktsentreprenad på både nybyggnads- och reparationsarbeten, och alltid med goda köldegenskaper.

Vi har lösningar för alla typer av arbeten inom tätskikt - för  terrasser, vattentätning av broar, P-däck, P-hus, balkonger, innergårdar,  och plana tak.

Behöver ni hjälp med tätskikt? Välkomna att kontakta oss för en offert eller för andra frågor.

...
Vi utför

Asfaltbeläggningar

Tätskikt

Dräneringar

Gjutasfalt

Grundarbeten

Schaktningsarbeten

Stenarbeten